Хамрах хүрээ:

 • Их, дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, судлгааны төв, төрийн ба төрийн бус байгууллага, бизнесийн байгууллага, мэргэжлийн холбоо, эрдэм шинжилгээний ажилтан% судлаач багш, докторант

Нэгдсэн хуралдаан: 2022 оны 5 дугаар сарын 5, 14:00 цаг

Салбар хурлууд: 2022 оны 5 дугаар сарын 5

 • Нийгэм ба боловсрол
 • Бизнес, маркетинг, инновац, энтрепренершип
 • Салбар хурлууд: 2022 оны 5 дугаар сарын 6

  • Эдийн засаг, санхүү
  • Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл
  • Засаглал ба Менежмент
  • Дижитал энтерпрайс ба мэдээллийн системүүд
  • Эрх зүй ба хөгжил
  • Эдийн засгийн аюулгүй байдал

  Ерөнхий зохион байгуулагч:

  • Санхүү эдийн засгийн их сургууль
  • Ахисан түвшний судалгааны алба

  ХУРЛЫН ТОВ

  • 2022 оны 5 дугаар сарын 5-6
  • Илтгэлийн товч хураангуй (abstract) –г хүлээн авах хугацаа:
   2022 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр хүртэл
  • Илтгэлийг бүрэн эхээр (full text) нь хүлээн авах хугацаа:
   2022 оны 03 дүгээр сарын 28-ны өдөр хүртэл
  • Илтгэлийн товч танилцуулга (presentation) хүлээн авах хугацаа:
   2022 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдөр хүртэл

  Эрдэм шинжилгээний өгүүллүүдийг хэвлүүлэх боломж:

  • СЭЗИС, Blue Sky University хамтран эрхлэн гаргадаг Америкийн Конгрессийн номын санд бүртгэлтэй “International Journal of Management” сэтгүүл
  • СЭЗИС-ийн эрхлэн гаргадаг “Монголын эдийн засаг: Өчигдөр, өнөөдөр, маргааш” сэтгүүл
  • СЭЗИС-ийн “Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл”