Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн “Монгол Улсын ардчилал зах зээлийн хөгжил” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал

Хурлын зорилго:

Монгол Улсын ардчилал, зах зээлийн хөгжлийн 1990-2020 онд хэрэгжүүлсэн бодлого үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, ирээдүйд цаашид зөв гарц хайхад чиглэсэн эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг дэмжих, ахмад болон залуу судлаачдын бүтээлийг үндэсний болон олон улсын сэтгүүлд хэвлэн нийтлүүлэх боломжийг нэмэгдүүлэх, харилцан санал солилцох, судалгааны явц, үр дүнг олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх зорилготой.


Хамрах хүрээ:

 • Монгол улсын их дээд сургууль, төрийн ба төрийн бус байгууллага, бизнесийн байгууллагууд, мэргэжлийн холбоод, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, судалгааны төвийн эрдэм шинжилгээний ажилтнууд, профессор багш нар, бие даасан судлаачид илтгэлээ хэлэлцүүлэх боломжтой.

Салбар хуралдаан:

 1. Технологид суурилан бүртгэл санхүү, эдийн засгийг хөгжүүлэх нь
 2. Монгол Улсын хөгжлийн үзэл баримтлал, боловсруулалт, хэрэгжүүлэлтийн сорилтууд
 3. Үндэсний стратегийн салбаруудын бизнес загвар: Менежментийн шинэчлэл
 4. Иргэдийн оролцоотой хөгжил: Нийгэм, боловсрол, экологийн асуудлууд
 5. Геополитикийн өөрчлөлт: Аюулгүй байдал ба үндэсний эрх ашиг

Ерөнхий зохион байгуулагч:

 • Санхүү эдийн засгийн их сургууль
 • Глобал эдийн засгийн судалгааны хүрээлэн
 • Ахисан түвшний сургалтын алба

Хурал зохион байгуулагдах тов - 2020 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдөр

 • Товч хураангуй (abstract) –г хүлээн авах хугацаа:
  2020 оны 3 дугаар сарын 2-наас 3 дугаар сарын 16-ны өдөр хүртэл
 • Товч хураангуйг хүлээн авч баталгаажуулан хариу өгөх хугацаа:
  2020 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдөр
 • Илтгэлийг бүрэн эхээр (full text) нь хүлээн авах хугацаа:
  2020 оны 3 дугаар сарын 23-наас 3 дугаар сарын 27-ны өдөр хүртэл
 • Илтгэлийг бүрэн эхээр (full text) нь хүлээн авч хариу өгөх хугацаа:
  2020 оны 4 дүгээр сарын 2-ны өдөр
 • Илтгэлийн товч танилцуулга (presentation) хүлээн авах хугацаа
  2020 оны 4 дүгээр сарын 10-наас 4 дүгээр сарын 13-ны өдөр хүртэл

Эрдэм шинжилгээний өгүүллүүдийг хэвлүүлэх боломж:

 • СЭЗИС, Blue Sky University хамтран эрхлэн гаргадаг Америкийн Конгрессийн номын санд бүртгэлтэй “International Journal of Management” сэтгүүл
 • СЭЗИС-ийн эрхлэн гаргадаг “Монголын эдийн засаг: Өчигдөр, өнөөдөр, маргааш” сэтгүүл
 • СЭЗИС-ийн “Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл”
 • ГЭЗХ-ийн “Economic Analytic” улс төрийн эдийн засгийн улирал тутмын сэтгүүл