Эрдэм шинжилгээний хурлын зорилго:

Монголын нийгэм, соёл, эдийн засаг, тогтвортой хөгжил, санхүү, бизнесийн удирдлага, засаглал, хууль эрхзүйн асуудлуудаар улс орны хөгжлийн өнөөгийн шаардлагад нийцсэн судалгааны ажлыг дэмжих; харилцан санал солилцох боломж олгох; судалгааны явц дүнг олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх.


Зохион байгуулагчид:

Санхүү эдийн засгийн их сургууль Компанийн засаглалын хөгжлийн төв

Глобал эдийн засгийн судалгааны хүрээлэн
Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт
“Legal policy” law firm


Хурал зохион байгуулах тов: 2018 оны 4 дүгээр сарын 20

Товч хураангуй (abstract)-г хүлээн авах хугацаа:2018 оны 2-р сарын 19-нээс 3-р сарын 1
Товч хураангуйг хүлээн авч баталгаажуулан хариу өгөх хугацаа:2018 оны 3-р сарын 2
Илтгэлийг бүрэн эхээр(full text) нь хүлээн авах хугацаа:2018 оны 3-р сарын 16-23
Илтгэлийг бүрэн эхээр(full text) нь хүлээн авч хариу өгөх хугацаа:2018 оны 3-р сарын 30
Илтгэлийн товч танилцуулга(presentation) хүлээн авах хугацаа:2018 оны 4-р сарын 16-18


Салбар хурлууд:

 1. Тогтвортой хөгжил ба засаглал
 2. Санхүү, эдийн засгийн онол, практикийн асуудлууд
 3. Нягтлан бодох бүртгэл, аудитын тулгамдсан асуудлууд
 4. Инноваци: Бизнесийн удирдлагын зангилаа асуудлууд
 5. Монгол үндэстний язгуур соёлын асуудал
 6. Бизнесийн эрх зүйн орчин, хөгжлийн чиг хандлага
 7. Мэдээллийн системийн бизнес дэх хэрэглээ, амжилт, сургамж, тулгамдаж буй асуудал - 2018


Эрдэм шинжилгээний өгүүллүүдийг хэвлэх боломжууд
Эрдэм шинжилгээний өгүүллүүдийг СЭЗИС-ийн Эрдмийн зөвлөл, сэтгүүлийн редакцийн зөвлөл шүүн хэлэлцэж дараах сэтгүүл, эмхэтгэлд хэвлүүлэх эрх олгоно. Үүнд:
 • СЭЗИС, Blue Sky University хамтран эрхлэн гаргадаг Америкийн Конгрессийн номын санд бүртгэлтэй “ International Journal of Management ” сэтгүүлд хэвлүүлэх
 • СЭЗИС –ийн эрхлэн гаргадаг “ Монголын эдийн засаг: Өчигдөр, Өнөөдөр, Маргааш ” сэтгүүлд хэвлүүлэх.
 • СЭЗИС-ийн “Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл”-д хэвлүүлэх.
 • ГЭЗСХ-ийн "Economica Analytic" улс төр эдийн засгийн улирал тутмын сэтгүүлд хэвлүүлэх