Эрдэм шинжилгээний хурлын зорилго:

Монгол улсын даатгалын зах зээлд тулгамдаж буй асуудлууд, зах зээлийн хөгжлийг хурдасгах боломж, гарцуудыг эрэлхийлж, тодорхой шийдлүүдийг санал болгоход чиглэгдэнэ.


Хамрах хүрээ:

 • Санхүү, эдийн засгийн чиглэлээр сургалт явуулдаг их, дээд сургууль, коллежийн бакалаврын түвшний оюутнууд оролцох боломжтой.

Ерөнхий зохион байгуулагч:

 • Санхүү эдийн засгийн их сургууль - Санхүү удирдлагын тэнхим


Хамтран зохион байгуулагчид:

 • Монгол даатгал ХХК
 • Санхүүгийн зохицуулах хороо

Хурал зохион байгуулагдах тов

 • Товч хураангуй (abstract)-г хүлээн авах хугацаа:
  2019 оны 5-р сарын 15-аас 5-р сарын 18
 • Илтгэлийг бүрэн эхээр (Full text)- нь хүлээн авах хугацаа:
  2019 оны 5-р сарын 20
 • Илтгэлийн танилцуулга (presentation) хүлээн авах хугацаа:
  2019 оны 5-р сарын 21