Эрдэм шинжилгээний өгүүллүүдийг хэвлүүлэх боломж:

  • СЭЗИС, Blue Sky University хамтран эрхлэн гаргадаг Америкийн Конгрессийн номын санд бүртгэлтэй “International Journal of Management” сэтгүүл
  • СЭЗИС-ийн эрхлэн гаргадаг “Монголын эдийн засаг: Өчигдөр, өнөөдөр, маргааш” сэтгүүл
  • СЭЗИС-ийн “Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл”