Хурал зохион байгуулах тов: 2018 оны 4 дүгээр сарын 20

Товч хураангуй (abstract)-г хүлээн авах хугацаа: 2018 оны 5-р сарын 11-нээс 5-р сарын 13

Илтгэлийг бүрэн эхээр(full text) нь хүлээн авах хугацаа: 2018 оны 5-р сарын 18-20

Илтгэлийн товч танилцуулга(presentation) хүлээн авах хугацаа: 2018 оны 5-р сарын 22