Хурал зохион байгуулагдах тов

 • Товч хураангуй (abstract)-г хүлээн авах хугацаа:
  2019 оны 2-р сарын 18-аас 3-р сарын 8
 • Товч хураангуйг хүлээн авч баталгаажуулан хариу өгөх хугацаа:
  2019 оны 3-р сарын 12
 • Илтгэлийг бүрэн эхээр (Full text)- нь хүлээн авах хугацаа:
  2019 оны 3-р сарын 19-27
 • Илтгэлийг бүрэн эхээр нь хүлээн авч хариу өгөх хугацаа:
  2019 оны 3-р сарын 29
 • Илтгэлийн товч танилцуулга (presentation) хүлээн авах хугацаа:
  2019 оны 4-р сарын 5-15