Хурал зохион байгуулагдах тов

  • Товч хураангуй (abstract)-г хүлээн авах хугацаа:
    2019 оны 5-р сарын 15-аас 5-р сарын 18
  • Илтгэлийг бүрэн эхээр (Full text)- нь хүлээн авах хугацаа:
    2019 оны 5-р сарын 20
  • Илтгэлийн танилцуулга (presentation) хүлээн авах хугацаа:
    2019 оны 5-р сарын 21