Эдийн засгийн аюулгүй байдал

Холбоо барих:
Хурлын дарга: А.Түвшинтөгс (Ph.D) - Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан

Хурлын нарийн бичгийн дарга: П.Пүрэвзул - АСТА-ны зохицуулагч
purevzul.p@ufe.edu.mn
99850789