Нийгэм ба боловсрол

Холбоо барих:
Хурлын дарга: Т.Цэнд-Аюуш (Ph.D) - БУТ-ийн профессор

Хурлын нарийн бичгийн дарга: Ч.Болормаа - СИАЖТ-ийн багш
bolormaa.ch@ufe.edu.mn
99031730