Эдийн засаг, санхүү салбар хуралдаан

Холбоо барих:
Хурлын дарга: Ц.Батсүх (Ph.D) - Экономиксийн тэнхимийн профессор

Хурлын нарийн бичгийн дарга: Д.Мөнхцэцэг - Экономиксийн тэнхимийн эрхлэгч
munkhtsetseg.d@ufe.edu.mn
99099765